Kezdőlap
https://targoncavezetotanfolyam.hu/

ASZF jelentkezőknek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Mesto Csoport Kft. (továbbiakban: „Üzemeltető”) és a szolgáltatást igénybevevő személy (továbbiakban „Jelentkező”) közötti szerződés általános feltételeit, az Üzemeltető által működtetett https://targoncavezetotanfolyam.hu oldalon („Weboldal”) megjelenített felnőttképzési hirdetések keresésére, képzésre való jelentkezésre vonatkozó szolgáltatással kapcsolatban.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatás igénybevételére irányuló megbízási szerződésnek, amely a Weboldalon keresztül történő felnőttképzések keresése, felnőttképzésre történő jelentkezés esetében az Üzemeltető és a Megrendelő között jön létre. Figyelemmel arra, hogy a szerződések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, így a Megrendelő és a Üzemeltető között elektronikus megbízási szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A mindenkor hatályos ÁSZF az Üzemeltető weboldalán megtekinthető a Adatkezelési tájékoztató és szabályzat oldalon.

1. Üzemeltetői adatok, információk, definíciók

1.1. Általános adatok 

Név: Mesto Csoport Kft.
Székhely: 2521 Csolnok, Park u. 9.
Telephely:  2080 Pilisjászfalu Bécsi út 30. "A" épület
Cég-nyilvántartási szám: 1109027053
Engedélyezési szám: E/002008/2019
Adószám: 26769215-2-11
Képviseli: Stolcz Dominik ügyvezető
Telefon: 06-20-341-7930
Email cím: mestocsoport@gmail.com


1.2. Tárhely Üzemeltető
 
Név: Pixel Oktatási Kft.
Székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 17/b, fsz. 1.
Cégjegyzékszáma: 01-09-194245


2. A weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások 

2.1. Az Üzemeltető a vele szerződésben álló hirdetők felnőttképzési ajánlatát, tanfolyamait gyűjti össze. A Jelentkezők az oldalon keresztül jelentkezhetnek felnőttképzésre, tanfolyamra. Az Üzemeltető fogadja a jelentkezéseket, és automatikusan továbbítja a felnőttképzés szervezője felé.

2.2. Üzemeltető a szolgáltatást Magyarország területén nyújtja. Az Üzemeltető Weboldalán felnőttképző tanfolyamok, szakképzések, és továbbképzések találhatók. Vannak olyan képzések, amelyekkel OKJ végzettséget lehet szerezni.

2.3. Üzemeltető felhívja a Jelentkezők figyelmét arra, hogy a hirdetések tartalmáért a hirdetők felelnek, mivel azokat a hirdetők tölti fel. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a hirdetések tartalmáért, az Üzemeltető nem felel a hirdetésben szereplő adatok, információk, árak, leírások valóságáért, helyességéért, azok helytelensége miatt kártérítésre nem kötelezhető.

2.4. A Jelentkező az Üzemeltető szolgáltatását ingyenesen, regisztráció nélkül veheti igénybe.

 

3. Jelentkezés képzésre és az ahhoz kapcsolódó adatbiztonsági kérdések

1.
Jelentkezni a kiválasztott képzés oldalán lehetséges, a „Jelentkezem” gombra kattintva.

2.
A jelentkezési lap oldalon meg kell adni a jelentkezéshez szükséges adatokat, azaz a nevet, anyja nevét, születési helyét és idejét, iskolai végzettséget, telefonszámot, és e-mail címet, továbbá lehetőség van megjegyzést is megadni.

3.
A jelentkezés feltétele, hogy a Jelentkező elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, továbbá hozzájáruljon a megadott személyes adatai kezeléséhez, és továbbításához a tanfolyam szervezője felé.

4.
A jelentkezéssel a megadott személyes adatok a hirdetőnek, azaz a felnőttképzés szervezőjének kerülnek továbbításra. Ennek okán a jelentkezés során megadott személyes adatokat kizárólag a hirdetőnél lehetséges módosítani az adott képzés oldalán megadott kapcsolattartási módokon, melyek a „Felvilágosítás” gombra kattintva érhetők el. A jelentkezéshez megadott személyes adatokat az Üzemeltető a jelentkezéssel érintett tanfolyam befejezését követően törli.

 

3.1. A jelentkezés feldolgozása az Üzemeltető által

A jelentkezés elküldését követően az Üzemeltető a Jelentkező által megadott e-mail címre azonnal, de legfeljebb 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld. Az automatikus e-mail tartalmazza a jelentkezés beérkezésének visszaigazolását, valamint az arról való tájékoztatást, hogy a képzés szervezője felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel. A jelentkezés beérkezésének visszaigazolása kizárólag technikai jellegű, azaz nem jelenti azt, hogy a hely biztosított az adott tanfolyamon, a jelentkezést a képzés szervezője fogja közvetlenül visszaigazolni a Jelentkezőnek, illetve megkötni vele a képzés részvételére vonatkozó szerződést.

Üzemeltető felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy amennyiben a jelentkezés elküldését követő második munkanapon belül nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, úgy javasolt felvenni a kapcsolatot Üzemeltetővel a megadott elérhetőségeken.


3.2. A jelentkezések módosítása/lemondása

A Jelentkező a jelentkezés elküldését követően kizárólag a képzést szervező hirdetőnél módosíthatja, mondhatja le a jelentkezését, ugyanis az Üzemeltető a jelentkezés beküldésekor automatikusan továbbítja a jelentkezést a képzést szervező hirdetőnek. A Jelentkező az adott képzés adatlapján szereplő „Felvilágosítás” gombra kattintva kap információt a hirdető által megadott kapcsolattartó személyéről, és elérhetőségéről.


3.3. Árak

A Weboldalon feltüntetett árakat a hirdetők biztosítják, az árak helyességéért, valóságáért az Üzemeltető nem felel.4. Szavatosság

Az Üzemeltetőt nem terheli szavatossági felelősség a képzést szervezők hirdetéseiben szereplő tanfolyamokkal, az azokról szereplő információkkal (leírás, ár), képzések minőségével, képzést szervezők tevékenységével kapcsolatban. A Jelentkező szavatossági igényét a képzés adatlapján szereplő kapcsolattartási módokon jelezheti közvetlenül a képzést szervező hirdető felé (lásd: „Felvilágosítás” gomb). A Jelentkező a 5/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben biztosított elállási/felmondási jogot közvetlenül a képzést szervező hirdetőnél tudja gyakorolni.5. Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok az Üzemeltetőnél, a panaszügyintézés menete


Elektronikus levelezési cím: mestocsoport@gmail.com
Postai úton: 2080 Pilisjászfalu Bécsi út 30. "A" épület

Természetes személy Jelentkező az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos, továbbá az Üzemeltető részéről vele közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a fent meghatározott elérhetőségeken. Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Jelentkező a panaszt írásban jelentette be, úgy az Üzemeltető a panaszt 30 napon belül válaszolja meg. Az Üzemeltető felhívja a Jelentkezők figyelmét arra, hogy a Weboldalon szereplő képzésekkel, képzést szervezőkkel kapcsolatos panaszokat nem áll módjában fogadni, azt közvetlenül a képzést szervezőnél kell előterjeszteni.6. Jogorvoslat


A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint fogyasztónak minősülő Jelentkező a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
 
Levelezési cím:
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: (34) 513-010
Fax: (34) 316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
http://bekeltet.hu/kerelem/

A további Békéltető testületek elérhetősége az ÁSZF 3. sz. mellékletében található.

Online vitarendezési platform

Amennyiben a Jelentkező panasszal kíván élni az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatban, úgy az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.7. Személyes adatok kezelése, hozzájárulás az adatkezeléshez 

A Üzemeltető által kezelt személyes adatokkal összefüggő tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató és szabályzat tartalmazza.

 

8. ÁSZF módosítása

Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a https://targoncavezetotanfolyam.hu honlapon közzéteszik. Jelentkező a módosítás hatálybalépését követő újabb jelentkezés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.9. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.10. Mellékletek
  1. sz. melléklet: Békéltető Testületek elérhetősége


Hatály: 2019.  június 21.

Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.
1. sz. melléklet

Békéltető Testületek elérhetősége

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. vagy

6001 Kecskemét  Pf.  228.

Tel.: 76/501-525, 501-532

Fax: 76/501-538

Mobil: 70/7028-403,

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

www.bacsbekeltetes.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: (56) 510-610

Fax: (56) 370-005

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. vagy

7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: (72) 507-154

Fax: (72) 507-152

E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu

info@baranyabekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Levelezési cím:

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail:bekeltetes@bmkik.hu;

bmkik@bmkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Levelezési cím:

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Levelezési cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

http://bekeltet.hu/kerelem/

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: (62) 554-250/118 mellék

Fax: (62) 426-149

E-mail: info@csmkik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefon: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu;

bekeltetes@fmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: (74) 411-661

Fax: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: (94) 312-356

Fax: (94) 316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne:

4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefon: (88) 814-111

Fax: (88) 412-150

E-mail info@bekeltetesveszprem.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

3300 Eger, Faiskola út 15. vagy

3301 Eger, Pf. 440.

Telefon: (36) 416-660/105 mellék

Fax: (36) 323-615

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefon: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

E-mail: zmkik@zmkik.hu;

zmbekelteto@zmkik.hu